Genova Property Group förvärvar fastigheter i Uppsala och genomför uthyrning i Boländerna.

Genova har avtalat om att förvärva del av fastigheterna Vaksala-Norrby 1:2 och 1:3 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 31,5 Mkr. På fastigheterna kommer en nyproducerad kontorsbyggnad och carport att uppföras och vid färdigställande kommer byggnaden vara fullt uthyrd till Renta AB som är verksamma inom uthyrning av maskiner och verktyg för entreprenader. Hyrestiden löper på sju år till ett årligt hyresvärde om cirka 2,1 mkr och den förhyrda ytan motsvarar cirka 2 200 kvm. Tillträdet sker i december 2020. 

 

Genova har tecknat hyresavtal om cirka 2 400 kvm i fastigheten Boländerna 21:4, Uppsala. Hyresgäst är Hoom Home & Hotel Uppsala AB som tecknat ett 20-årigt hyresavtal för ett nyproducerat Long Stay hotell med 97 rum med ett årligt hyresvärde om cirka 4,8 Mkr. Det nya hotellet kommer uppföras inom Genovas befintliga fastighet och planerad byggstart är Q2-2020.

 

Förvärvet i sammandrag:

Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 31,5 Mkr.

Tillträdesdag: Preliminärt dec 2020.

Uthyrningsbar yta: cirka 2 200 kvm.

Hyresvärde: 2,1 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2020 kl. 10.00 CET.

 

OM GENOVA

 

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt

4,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter.

Bolaget preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

E-post – ca@avanza.se

Telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se