Genova Property Group förvärvar samhällsfastighet i Uppsala

Genova har avtalat om att förvärva samhällsfastigheten Flogsta 47:1 i Ekeby, Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 16 500 kvm och tomtarealen är på cirka 16 700 kvm. De största hyresgästerna är Gluntens Montessoriskola, Stadsmissionens Skolstiftelse, Friskis & Svettis samt Uppsala kommun som tillsammans hyr över 90 procent av fastigheten. Den genomsnittliga hyresdurationen är på 2,9 år. Den totala hyresintäkten uppgår årligen till cirka 26 Mkr. Tillträde är planerat till 30 oktober 2020.

Förvärvet i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 350 Mkr.
Tillträdesdag: 30 oktober 2020.
Uthyrningsbar yta: cirka 16 500 kvm.
Årlig hyresintäkt: cirka 26 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av lån och egna medel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 16.30 CET.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade cirka 5 500 byggrätter.

Bolaget preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

E-post – ca@avanza.se

Telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se