Genova förlänger hyresavtal om cirka 6 500 kvm och tecknar avsiktsförklaring med Axfood avseende Upplands-Bro

Genova har framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om cirka 6 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 10 Mkr i Stockholm och Lund. 

I fastigheten Lillsätra 2 i Stockholm har Genova förlängt hyresavtalet med Scanreco om cirka 5 000 kvm fram till 30 september 2025. I fastigheten Nordanvinden 3 i Lund har Genova tecknat nytt hyresavtal med Coop om cirka 1 500 kvm som löper till 31 oktober 2025.

Genova har vidare tecknat en avsiktsförklaring med Axfood avseende utveckling på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro. Där planerar Genova uppföra en ny stadsdel med fokus på hållbarhet, innehållande bland annat bostäder, en skola för 600 elever som ska drivas av IES, förskola och vård. Avsikten är att parterna ska verka för att uppföra en dagligvarubutik med Hemköp på en yta om 1 200–2 000 kvm med minst ett 10-årigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor. Projektet i Upplands-Bro drivs tillsammans med K2A och beräknas påbörjas under andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl.09.00 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. 

Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se