Genova startar nyproduktion av hyresbostäder i centrala Knivsta

Genova har startat projekt Segerdal beläget i centrala Knivsta, granne med kommunhuset och i direkt anslutning till tågstationen. Projektet avser nyproduktion av cirka 300 hyresbostäder med en uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvm. Byggnaderna kommer att miljöcertifieras och första inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2022/2023. Projektet genomförs som ett joint venture tillsammans med Redito.

”Nu påbörjar vi Genovas andra projekt med nyproduktion av hyresbostäder i Knivsta, även detta med planerad miljöcertifiering. Genova har ett tydligt fokus på utveckling av hållbara hyresbostäder som tillsammans med samhällsfastigheter på sikt kommer att utgöra en betydande del av vårt fastighetsbestånd”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl.08.30 CET.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 187 000 kvm samt innehade 5 777 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den
12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

.