Genova hyr ut närmare 9 000 kvm i Storstockholm

Genova har framgångsrikt genomfört ett antal uthyrningar om närmare 9 000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 56 Mkr. 

I fastigheten Botkyrka Elverket 1 har Genova skrivit ett grönt hyresavtal med Polismyndigheten om cirka
3 300 kvm som löper till den 30 september 2027 med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 Mkr.

I fastigheten Botkyrka Trädgårdsmästaren 14 har Genova förlängt hyresavtalet med Botkyrka kommun om cirka 5 400 kvm som löper till den 31 maj 2024 med ett årligt hyresvärde om cirka 8,6 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl.09.00 CET.

 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade cirka 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se