Genova förvärvar grön projektfastighet för lager och logistik i Uppsala

Genova har idag avtalat om förvärv av projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen och kommer vid färdigställande innehålla cirka 14 000 kvm uthyrbar yta för lager och logistik. Total investering för Genova vid färdigställande beräknas uppgå till 210 Mkr (15 000 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. Tillträde är planerat till augusti 2021.

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klar i juni 2022. Idag är närmare 15 procent av befintlig yta uthyrd till PDL på ett 10-årigt hyresavtal. Fastighets­värdet vid färdigställande bedöms uppgå till cirka 265 Mkr (18 930 kr/kvm) med ett bedömt totalt årligt hyresvärde om cirka 17 Mkr och ett förväntat årligt driftnetto om cirka 16 Mkr.

”Genova fortsätter att växa på huvudmarknaderna Uppsala och Stockholmsregionen med förvärvet av denna attraktiva projektfastighet som kommer miljöcertifieras. Vi är inriktade på utveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande, vid sidan av förvaltning av vår kommersiella portfölj. Samtidigt är vi alltid intresserade av strategiskt intressanta affärer inom andra kategorier och geografier. Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala där vi redan äger flera kommersiella fastigheter”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Förvärvet i sammandrag:
Beräknad total investering: 210 Mkr.
Tillträdesdag: augusti 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka 14 000 kvm.
Beräknat årligt hyresvärde: cirka 17 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 13.00 CEST.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se