Genova stärker ledningsgruppen med chef för bostadsförvaltning

Genova stärker ledningsgruppen med Anna-Karin Malmqvist som chef för bostadsförvaltning. Anna-Karin har bred erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsförvaltning från Wallenstam där hon senast haft tjänsten som Förvaltningschef Region Stockholm/Uppsala. Anna-Karin är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på samhälls­byggnad. Hon anställdes i Genova i juni i år och kommer ingå i ledningsgruppen från den 1 december 2021.

 

Som chef för Genovas bostadsförvaltning kommer Anna-Karin vara en viktig del i Genovas betydande tillväxt inom bostäder, varav merparten är belägna i Storstockholm och Uppsalaregionen. Hon kommer fokusera på att utveckla en modern, effektiv och kundorienterad bostadsförvaltning.

 

”Anna-Karin Malmqvist har helt rätt driv och kunskap för att utveckla Genovas bostadsförvaltning, liksom viktig erfarenhet från våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsala. Genova kommer fortsätta växa betydligt inom bostäder framöver och det känns tryggt med Anna-Karin på plats för att driva och stärka denna del av vår verksamhet”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier och preferensaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se