Genova ingår joint venture-bolag med Green Group och tar ett samlat grepp om entréområdet till Åkersberga Centrum

Genova har avtalat med Green Group om att bilda ett joiunt venture-bolag med 50 procents ägarandel vardera, innehållande tre kommersiella fastigheter i entréområdet till Åkersberga Centrum.

 

Genova och Green Group kommer via joint venture-bolaget äga fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 58,5 Mkr med en sammanhängande tomtareal överstigande 14 000 kvm i ett kommande omvandlingsområde som kommunen har utpekat som ett potentiellt huvudstråk med tät bebyggelse.

 

Green Group har under december förvärvat och tillträtt fastigheterna Runö 7:374 och Runö 7:86 med Mc Donald’s som arrendator och Preem som hyresgäst. Förvärvet baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 36 Mkr. Genova äger sedan tidigare fastigheten Runö 7:146 som kommer att säljas in i joint venture-bolaget till ett underliggande fastighetsvärde om 22,5 Mkr.

 

”Genova ser fram emot möjligheten att tillsammans med Green Group ta kontroll över ett strategiskt läge i Åkersberga och inleda en planprocess för att möjliggöra framtida utveckling. Vi ser väldigt positivt på potentialen i Åkersberga som kommun samt förutsättningarna på platsen och med vårt ingångna samarbete med Green Group har vi nu en stark utgångspunkt för att kunna lyfta fram den potentialen.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

”Green Group ser väldigt positivt på både fastighetsförvärven och på samarbetet med Genova. Fastigheternas storlek och läge är intressant samtidigt som vi har starka hyresgäster i Lidl, Preem och Mc Donalds. Vi ser fram emot att tillsamans med Genova och kommunen kunna utveckla platsen på ett positivt och hållbart sätt”, kommenterar Niklas Borg, VD för Green Group.

 

Rådgivare till säljaren av Runö 7:374 och Runö 7:86 har varit Pernilla Sjödin och Claes Trozelli på Länia Företagsförmedling.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

VD, Niklas Borg, telefon 0731505151, niklas@greengroup.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Om Green Group

Green Group-koncernen äger och förvaltar fastigheter till ett värde av drygt 4 miljarder kronor. Koncernen samlar bolagen Green Park, ägare och förvaltare av garagefastigheter, Green Storage, utvecklare och förvaltare av Europas enda heldigitala selfstorage-anläggningar Green Property,  äger och förvaltare av innerstadsfastigheter samt urbana lager- och logistikfastigheter och Green Proptech, som investerar i bolag som digitaliserar fastigheter i det segment som Green Group är verksamma i. Green Proptech har investerat i bolag som Instabox, Enfidem, Parakey, Parkando, Mobilty 46, Elbilio och Garageplatsen.se. Green Group vilar på värdegrunderna hållbarhet, kundnöjdhet, långsiktighet och digital utveckling.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se