Genova hyr ut och förlänger hyresavtal om 9 600 kvm till en genomsnittlig avtalstid överstigande 7 år

Genova har hyrt ut och förlängt hyresavtal i Lund, Uppsala, Nacka och Gävle. Det totala hyresvärdet som sträcker sig över hela hyresperioderna för samtliga avtal uppgår till cirka 110 Mkr och genereras över en period om cirka 7,3 år. Genovas investeringsåtagande uppgår till totalt cirka 8,9 Mkr.

 

I fastigheten Hunnerup 1 i Lund har Genova förlängt samt utökat hyresavtalet med GHP Gastro Center Skåne om cirka 1 700 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 4 Mkr.

 

I fastigheten Flogsta 47:1 i Uppsala har Genova förlängt hyresavtalen med Uppsala kommun och Incontro som kommer förhyra totalt cirka 2 100 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 3 Mkr.

 

I fastigheten Sicklaön 386:6 i Nacka har Genova förlängt hyresavtalet med Rusta om cirka 2 200 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 4 Mkr.

 

I fastigheten Mackmyra 20:18 i Gävle har Genova hyrt ut cirka 3 600 kvm till Nordic Wellness med ett årligt hyresvärde om cirka 5 Mkr.

 

”Det känns väldigt positivt att Genova under den senaste tiden säkrat nya hyresavtal med stabila hyresgäster i en tid som ännu präglas av den rådande pandemin. Att förlänga och välkomna nya hyresgäster med långa hyresavtal är ett kvitto på att Genovas personliga förhållningssätt uppskattas av våra kunder i fastigheterna.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se