Genova ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna hybridobligationer vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (“Genova”) emitterade den 8 april 2022 ytterligare gröna hybridobligationer om 100 Mkr under sitt gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 Mkr (de ”Gröna Hybridobligationerna”). Totalt emitterat belopp under ramverket uppgår därmed till 800 Mkr. Genova har, i enlighet med villkoren för de Gröna Hybridobligationerna, ansökt om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna vid Nasdaq Stockholm på listan för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 2 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se