Genova återköper obligationer om 115 Mkr

Genova har idag återköpt obligationer till ett belopp om 115 Mkr av obligationslån med ISIN SE0013222593 med förfall den 30 september 2023. Obligationslånet uppgår totalt till 525 Mkr och löper med en kupong om 3 månaders STIBOR plus 5,25 procent.

Under det första kvartalet 2023 har Genova även återköpt obligationer till ett belopp om 27,5 Mkr av obligationslån med ISIN SE0014808820 med förfall den 9 september 2024. Obligationslånet uppgår totalt till 750 Mkr och löper med en kupong om 3 månaders STIBOR plus 4,50 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 369 tkvm samt innehade cirka 9 200 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se