Genova slutför avyttring av fastigheter i Palma

Såsom tidigare meddelats har Genova avyttrat två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 35 MEUR, motsvarande cirka 400 Mkr. Fastigheterna har idag frånträtts till köparen.

Tillgångarna, som ej var av långsiktig strategisk karaktär för bolaget, var lågt belånade och avyttringen tillför Genova betydande likviditet och stärker balansräkningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 366 000 kvm samt innehade cirka 8 900 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se