Fakta

Region
Uppsala
Kommun
Uppsala
Avstånd till centrum
3 km
Vår verksamhet
Förvaltning
Vår fastighet
Årsta 83:1

Årsta

Årsta är en stadsdel i Uppsala, belägen i nordost, mellan Gränby Centrum och Fyrislund, med Årsta centrum som ungefärlig mittpunkt.

Stadsdelen var före 1970 stadsnära landsbygd med glesare bebyggelse, trädgårdsodlingar och sädesfält. Idag består bebyggelsen av ett tämligen stort villaområde i den yttre delen och bostadsrättsföreningar i flerbostadshus i den inre delen. Det finns tvåvåningshus mot Alrunegatan i norr och även mot Fålhagsleden i söder. Hushöjden är sex våningar i form av punkthus mot Fyrislundsgatan vilken bildar gräns mot Sala backe. Fyrislundsgatan är en ganska starkt trafikerad aveny och utmed gatan fanns fram till 2009 en bred och utsträckt gräsyta som efter detta år ska bebyggas då en stor kraftledning har kulverterats.

Årsta har fått namn efter byn ”Aristu”, omnämnd så tidigt som 1344. Förleden ”Ari” är här ett mansnamn, och efterleden ”-sta” är fornsvenska, med betydelsen stadher, ”ställe eller plats”. Omedelbart norr om Årsta ligger den medeltida Vaksala kyrka med sin höga tornspira väl synlig från många platser i stadsdelen. Årsta centrum innehåller bl.a. en stor livsmedelshall och en vårdcentral. Anläggningen har på senare år upprustats men samtidigt har butiker och samhällsservice reducerats.