Fakta

Region
Västra Götaland

Hulta

Hulta ligger i Sydöstra Borås och är en tätort i Västergötland.

Borås är Sveriges 15:e största tätort och den största orten i landskapet Västergötland med 72 434 invånare av kommunens 112 879 invånare. Staden fick från början en stark utveckling och nådde över 2 000 invånare redan före 1700-talets mitt.

Förutom gårdfarihandel med textilier blev handel med smidesvaror om saxar, spikar, hästskor, synålar och liknande viktiga näringar. Under 1700-talets andra hälft försämrades förutsättningarna; allmogen började söka sig förbi Borås, och staden fick konkurrens från Ulricehamn. Monopolställningen upphörde, och trots viss manufakturverksamhet, bland annat färgerier, gick Borås in i en period av långsammare utveckling under 1700-talets senare del.