Fakta

Region
Uppsala
Landskap
Uppland
Kommun
Upplands-Bro
Befolkningsmängd
4 500

Kungsängen

Kungsängen är en tätort i Uppland och centralort i Upplands-Bro kommun.

Kungsängen eller Islandet, som det flacka området längs Fyrisån söder om staden kallades, var ursprungligen ängs- och åkermark som tillhörde den kungsgård som under medeltiden låg i den sydligaste utkanten av Uppsala. Först efter järnvägens tillkomst blev det fråga om någon egentlig utbyggnad i den södra delen av staden. I och med 1880 års stadsplan planlades området ända ner till nuvarande Kungsängsesplanaden.  Området utökades sedan ytterligare i planen från 1921 och var då avsatt för industriändamål. Under senare delen av 1900-talet har Kungsängen snabbt byggts ut till ett större sammanhängande industriområde.