Fakta

Region
Stockholm
Kommun
Lidingö
Avstånd till centrum
8 km
Vår verksamhet
Förvaltning
Vår fastighet
Gåshaga Gård

Gåshaga

Gåshaga är ett område inom stadsdelen Käppala på södra Lidingö.

Området omfattar den ostligaste delen av södra Lidingö mot Hustegafjärden och Höggarnsfjärden. Gåshagas markområde närmast havet i den östra och nordöstra delen var under lång tid i stadsplaneringen på Lidingö förbehållet olika industrier och båtvarv med behov av kajanläggningar som kunde ta emot större fartyg, men har efterhand, genom avvecklingen av många företag i området norr om Lidingöbanan, bebyggts med flerbostadshus, radhus och friliggande villor.

Lidingö är en kommun öster om Stockholms kommun.