Fakta

Region
Uppsala
Kommun
Uppsala
Avstånd till centrum
2 km
Vår verksamhet
Förvaltning
Vår fastighet
Boländerna 21:4
-
Boländerna 8:12
-
Boländerna 9:11

Boländerna

Boländerna är en stadsdel i östra Uppsala, söder om Strandbodgatan och söder om Fålhagsleden–Tycho Hedéns väg, med en utsträckning österut till Gnistarondellen. 

Boländerna är väsentligen byggd på tidigare jordbruksmark, men den inre delen är sedan länge disponerad för industri.

Bland dagens större industrier kan nämnas GE Healthcare i tidigare läkemedelsföretaget Pharmacias lokaler invid huvudstråket Bergsbrunnagatan. På motsatta sidan ligger gymnasieskolan Bolandsskolan. Vid Bolandsgatan uppfördes åren 2003–2005 Vattenfalls nya sopförbränningsanläggning Uppsala Block 5.

Inslaget av bostäder är ännu marginellt och karaktären av industriområde kvarstår samtidigt som inslaget av handel har ökat alltsedan 1970-talets början, då Wessels stormarknad, senare Coop Forum, etablerades i områdets yttre del (vid Rapsgatan och nära påfart till motorvägen E4 mot Stockholm). Boländerna hade i början av 2000-talet nått ställningen som den stadsdel som har högst andel av Uppsalas totala varuhandel. Bland ett stort antal välkända företag som har butikslokaler i Boländerna kan nämnas IKEA.

Vid en hög punkt nära Stålgatan och Bergsbrunnagatan finns det största av Uppsalas fyra vattentorn, och väster därom en avhärdningsanläggning för kommunalt vatten samt Uppsalas fjärrvärmeverk. Viktiga gator förutom Bergsbrunnagatan är Björkgatan, Rapsgatan och Stålgatan. Dubbelfilig vägförbindelse med Gränby Centrum erbjuds av Fyrislundsgatan vars sydliga avsnitt genomkorsar Fyrislund, ett annat större industriområde öster om Tycho Hedéns väg.