Fakta

Region
Uppsala

Storvreta

Storvreta är en tätort i Uppsala kommun, 15 kilometer norr om Uppsala.

Den är ett pendlarsamhälle med lokaltågsstation vid Ostkustbanan och en förort till Uppsala. Orten ligger i Ärentuna socken. Storvreta är idag Uppsala kommuns tredje största tätort efter Uppsala och Sävja.