Fakta

Region
Uppsala

Sunnersta

Sunnersta är en stadsdel i södra Uppsala och Gottsunda distrikt med 5 787 invånare.

Sunnersta ligger vid Fyrisåns utlopp i Mälaren och är Uppsalas sydligaste egentliga stadsdel, cirka 7 kilometer söder om centrala Uppsala.