Genova tecknar optionsavtal med Uppsala kommun avseende markanvisning för framtida utveckling av hyresbostäder samt centrumfunktioner

FRE, NOV 26, 2021 09:00 CET

Genova har vunnit en anbudstävling tillsammans med Coop Butiker och Stormarknader gällande utveckling av bostäder, en livsmedelsbutik och centrumlokaler i anslutning till ett nytt stadsdelstorg söder om Gunsta i Uppsala kommun. Den planerade utvecklingen kommer utgöra en del av Södra Gunsta etapp 2 där kommunen planlägger för att utveckla marken med cirka 1 500 bostäder.

Genova planerar för en utveckling av Gunstas Torg där cirka 65 bostäder och kommersiella centrumfunktioner möts och bildar ett samspel som främjar en social och hållbar stadsdel som skapar långsiktiga värden för framtida hyresgäster. Totalt bedöms utvecklingen preliminärt uppgå till cirka 6 000 kvm ljus BTA hyresbostäder samt cirka 1 200 kvm ljus BTA centrumfunktioner varav cirka 950 kvm ljus BTA utgörs av en livsmedelsbutik med Coop som hyresgäst.

Markanvisningen sker efter lagakraftvunnen detaljplan vilket förväntas ske under 2022.

”Genova är mycket glada över förtroendet från såväl Uppsala kommun som Coop att tillsammans kunna utveckla centrumläget för det blivande bostadsområdet inom Södra Gunsta. I och med detta optionsavtal får vi en möjlighet att ytterligare bredda vår projektportfölj i Uppsala som är en av våra huvudmarknader”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

”Coop och Genova har ett etablerat samarbete och delar ambitionen om att skapa levande samlingsplatser, därför känns det extra kul att göra detta tillsammans med Genova. Vi ser också fram emot att genom denna etablering öka vår närvaro i Uppsala kommun”, kommenterar Linus Gusfors, Distriktschefchef vardagshandel Coop.

”Fler hyresbostäder och en Coopbutik är ett viktigt tillskott i Södra Gunsta. För att hela Uppsala ska utvecklas behövs det olika boendeformer och vardagsservice även utanför stadskärnorna”, kommenterar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl 09:00 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se