Med utsikt mot Saltsjöns djupa vatten

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder, Förskola

Skede
Pågående planarbete

Arkitekt/er
White

Nacka Strand är ett av Nackas centrala utvecklingsområden med en dynamisk miljö mittemellan storstad och skärgårdsliv. På en markerad bergshöjd skapar vi möjligheter till ett fantastiskt boende med utsikt ovanför trädtopparna på Stockholms vackraste inlopp i skärgården.

Utefter Jakobsdalsvägen störtar den gröna branten ned mot Saltsjöns djupa vatten. Måna om att bevara platsens koppling till skogen kilar de föreslagna huskropparna in sig i terrängen och lämnar sikten fri mellan husen. Hänsynsfullt trappar husen i två riktningar för att följa bergets naturliga profil och samtidigt spegla grannbyggnadernas höjder.

Avstånden mellan husen möjliggör fortsatta utblickar mot skogen och Saltsjön. En grön landskapsbearbetning flätar samman gårdsrummen med släntens växtlighet och området förses med två utsiktsplatser, på ömse sidor om kvarteret.

Den nya förskolegårdens organiska form anpassas till befintliga höjdförhållanden och för barnen maximeras nyttan av det skogsnära läget genom att skogen både blir deras dagliga utsikt och mest spännande utemiljö.

För ytterligare information besök Nacka kommuns projektsida: Östra Nacka strand detaljplan 6 | Nacka kommun