Fakta

Område
Hulta
Karta

Gulmåran 7

Handel / 13 490 kvm

Fastigheten är fullt uthyrd inom handeln och omfattar nära 13.500 kvm.