Fakta

Område
Årsta
Karta

Årsta 83:1

Kontor, lager / 3 700 kvm

Kontor och lagerverksamhet med strategisk placering i Uppsala