Kv Segerdal

Typ
Svanenmärkta bostäder

Antal bostäder
285 st

Status
Produktion pågår

Inflytt
Första inflyttning startar under april 2023

Adress
Centrumleden

Arkitekt
Falugruppen

Kontakt
Bostad@genova.se

Nya stadsrum i
Kvarter Segerdal

En parkeringsplats och en centrumbyggnad med outhyrda lokaler. Kvarteret Segerdal är ett klassiskt Genova-fynd som snart ska, tillsammans med Redito Property Inverstors, förvandlas till en stadskärna i den gryende småstaden Knivsta

Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och har inga planer på att dra ner på farten. Då krävs det fler bostäder, mer av service, handel, mötesplatser, grönska och nya stadsrum. Tillsammans med Redito Property Investors har Genova Property Group förvärvat en fastighet som idag utgörs av en parkeringsplats och en centrumbyggnad med mestadels outhyrda lokaler.

Om bostäderna

Här uppför vi Svanenmärkta bostäder i olika storlekar, anpassade för både ungdomar, familjer och seniorer som tillsammans bidrar till en social mångfald i kvarteret som stödjer stadslivet. Förutom bostäder kommer det nya kvarteret även bestå av torg, gågator, gröna stråk och små intima offentliga platser att slå sig ner på.

Knivsta

Som boende i Knivsta har man inte bara den härliga naturen som granne, utan även ett mycket bra utgångläge för arbetspendling. Tåget mellan Stockholm och Uppsala stannar i mitt i centrala Knivsta, och det tar 29 minuter att nå Stockholm Central och 9 minuter till stationen i Uppsala.

Kvarteret Segerdal kommer bli Knivstas nya hjärta i stadskärnan och utgöra pusselbiten som länkar samman det nya sågverkstorget med Knivstas äldre mer småskaliga centrum.

Från att ha varit ett litet stationssamhälle, som sedan blev ett industrisamhälle och därefter ett pendlarsamhälle, ska Knivsta nu utvecklas till en småstad med en egen attraktionskraft. Fram till 2025 är kommunens vision att befolkningen ska öka från dagens drygt 18 000 till 25 000 invånare.