Fakta

Område
Luthagen
Karta

Luthagen 13:2

Skola / 10 785 kvm

En fantastiskt vacker och välbyggd fastighet uppförd 1916 i Luthagen, Uppsala. Kommersiell hyresfastighet med företrädelsevis skolrelaterade hyresgäster.