Välkommen att tycka till om utvecklingen av Jaktvarvet i Saltsjöbaden

Genova tittar på att omvandla ett äldre båtvarv, mitt bland Saltsjöbadens villor, som idag avskärmar allmänheten från vattnet till ett nytt blomstrande bostadskvarter. En av de starkaste drivkrafterna för att utveckla platsen är att öppna upp det fina läget för allmänheten och de boende runtom.

Det rådande förslaget har hämtat sin inspiration från traditionell träarkitektur, som här tolkas på ett samtida sätt. Resultatet är flerbostadshus och radhus med sadeltak, omgivna av lummiga gårdar och uteplatser. Mot bergsväggen föreslår vi bostadshus på tre till fem våningar, medan de hus som vänder sig mot villabebyggelsen stannar på två eller tre våningar.

Lämna dina synpunkter här

En hållbar stadsutveckling innehåller en dialog med både berörda sakägare och intressenter, med myndigheter och förvaltning. Den tidiga dialogen i stadsutvecklingsprocesser handlar ofta om att inhämta kunskap från de som använder platsen. Att få förståelse för vad som uppskattas i dagsläget och vad som kan utvecklas till det bättre. Den nuvarande Coronapandemin kräver att vi ställer om vårt sätt att jobba och tänka. Därför har vi valt att använda en digital dialogplattform för att kunna lyssna in och ta emot invånarnas tankar och idéer.  

Via länken nedan kan du digitalt markera de platser som du önskar förändra, förbättra, utveckla och bevara. Du kan även se andras synpunkter anonymt. 

Resultatet kommer analyseras och ligga till grund för det kommande planarbetet. När detaljplanen är ute på samråd och granskning har ni möjlighet att lämna in formella yttranden. 

Dina synpunkter är viktiga, så missa inte att skicka in dina tankar senast den 31 januari.

Idé. Förstudie

Planbesked

Tidig dialog

Granskning, dialog

Laga kraft

Detaljplan

Samråd, dialog

Antagande

Bygglovsansökan