Jaktvarvet

Arkitekt
CJ Studio

Typ
Bostadsrätter

Status
Byggstart Q4 2023

Inflytt
Under Q2 2025

Adress
Jaktvarvsvägen 5

Antal bostäder
Ca 30 radhus

 

Radhus nära till skärgård och stad.

På ett nedlagt varvsområde i söderläge, mitt bland Saltsjöbadens villor, inramad av vildvuxen grönska planerar Genova att bygga nya radhus i varierad form och uttryck, allt utifrån en omsorgsfull planering som omhändertar och stärker kopplingen till vattnet, grönskan och skärgården. 

Idag är platsen stängd och otillgänglig och består till största delen av hårdgjord parkeringsyta och steniga snår. Detta ska vi ändra på. Det är en plats alldeles för värdefull för att gömmas bakom stängsel och lås. En av projektets drivkrafter grundar sig i att öppna upp platsen, låta den vara en fortsättning på kringliggande bebyggelsestruktur och stärka kopplingen till vattnet.

Få områden kring Stockholm är så förknippad med det traditionella villaboendet som Saltsjöbaden i Nacka. Jaktvarvets fria utsikt över vattnet och dramatiska bergsvägg som tornar upp sig i nordöst skapar en fantastisk plats. Här finns alla förutsättningar för en unik och enastående boendemiljö.

Vi har utgått från platsens karaktär men också hämtat inspiration från skärgården och sjöboden för att skapa samtida radhus med en variation i uttryck, gestaltning och planlösning. Strukturens utformning skapar genomsikt mellan husen, förstärker siktlinjer och fångar upp utsikter. Ett lager av småskalighet präglar rummen mellan husen där gröna förgårdar och trivsamma bostadsentréer möter gångfartsgator som ger trygghet och plats för lek. En gemensam bastu för boende adderar mervärden till ett redan unikt boende och mötesplatser för grannar att umgås kring.

Saltsjöbaden, Nacka

Få områden kring Stockholm är så förknippade med det traditionella villaboendet som Saltsjöbaden i Nacka. Jaktvarvet är en fantastisk plats, med fri utsikt över vattnet och en dramatisk bergvägg som tornar upp sig i nordöst.

Här finns gott om mysiga promenadstråk och bra badplatser. Med buss tar du dig smidigt till Saltsjöbadens centrum och Saltsjöbanan som tar dig vidare mot innerstan i Stockholm.  


Intresseanmälan