Tattby 2:22

Vård, omsorgsboende / 532 kvm

På Solsidevägen 5 i Saltsjöbaden ligger Genovas LSS-boende. Huset är på 600 m2 och innefattar sex lägenheter, gemensamma ytor samt personalutrymme. Arkitektens utgångspunkt har varit ett diskret men modernt och vackert hus som passar bra in i omgivningen och naturen. Huset har en relativt låg och långsträckt profil, och det utvändiga materialet är trä. Utformningen av boendet har varit på beställarens begäran