Odalmannen

Odalmannen

Kommun
Huddinge kommun

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
CJ Studio

I Segeltorp, Huddinge kommun planerar Genova för nya stadsradhus som berikar den lummiga småstadsbebyggelsen.

Fastigheten ligger längs Häradsvägen, nära goda allmänna kommunikationer och ett flertal skolor och förskolor inom promenadavstånd. Ett stenkast bort ligger både Gömmarens naturreservat och Långsjön som ger utrymme för ett aktivt och gott friluftsliv.

Genovas ambition är utgå från platsen och tillvarata dess naturliga  förutsättningar för en trygg och trivsam boendemiljö. Fastigheten planeras med en radhusbebyggelse som skapar ett möte mellan Häradsvägens högre bebyggelse och villastaden söder om.

Nya värden skapas till platsen och medverkar till en attraktiv miljö. De nya bostäderna blir ett välgörande tillägg och läker en idag ödslig och otrygg plats. Södervända trädgårdar skapar rekreativa uterum för de boende. Mellan husen planerar vi för gemensamma ytor som kan omhänderta möten mellan grannar och skapar ytor för utevistelse, umgänge och lek.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan