Genova är det självklara valet inom fastighets- och bostadsutveckling för kunder som värdesätter kvalitet, arkitektur och design.

Liljegatan 1
Anmäl ditt intresse och läs mer på liljegatan1.se
www.liljegatan1.se

Vackra, personliga och unika bostäder

Välkommen till ett modernt byggmästarbolag som sätter design och nyskapande arkitektur i fokus. För att citera Alvar Aalto, ”god design måste göras tillgänglig för alla”.

Därför skräddarsyr vi alltid våra bostäder med kunden i fokus. De som flyttar in i våra hus får alltid vackra, personliga och unika bostäder – med genomtänkt design, detaljer som skapar hemkänsla och bekvämligheter som underlättar i vardagen – oavsett om vi bygger i Storstockholm, Uppsala eller någon annanstans.

Visa våra bostäder

Trygga och attraktiva förvaltningsfastigheter

Genova äger och förvaltar en ständigt växande portfölj av kommersiella fastigheter. Vi fokuserar på att förvärva fastigheter med potential och framtida utvecklingsmöjligheter. Vår förvaltning präglas av stabila hyresgäster och långsiktiga partnerskap där vi tillsammans utvecklar lokaler och kringmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter.

Mer om våra fastigheter

Samhällsfastigheter för Sveriges kommuner

I nära samarbete med kommuner och landsting tar Genova fram skräddarsydda helhetslösningar för vård- och omsorgsboende. Vi utvecklar våra samhällsfastigheter med samma utgångspunkt i behov, kvalitet och utformning som för våra övriga bostäder. Det handlar med andra ord om att anpassa arkitekturen och utförande efter den omgivande miljön och skapa välbyggda och funktionella boenden – med lite extra omsorg i varje detalj.

Läs hur vi jobbar med kommuner

Välkommen till ett modernt byggmästarbolag

Fastighetsvärde

4 137*Mkr

Bostadsbyggrätter

5 217*st

Aktuell aktiekurs

129SEK
*Per 2019-09-30

Nyheter för investerare

Vi är sedan december 2015 noterade på Nasdaq First North Premier. Prenumerera på våra IR-nyheter:

Prenumerera på våra IR-nyheter

Våra kärnvärden

Engagemang
Åtagande, värdeskapande och omhändertagande

Arkitektur
Kreativt, unikt och genomtänkt

Kvalitet
Välgjort, pålitligt och detaljerat

Vår verksamhet

Genova Property Group är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med ett geografiskt fokus på Storstockholm- och Uppsalaregionen.

Verksamheten består av tre områden – fastighetsförvaltning av kommersiella lokaler, produktion av attraktiva bostads- och hyresrätter samt utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter.

Vi är medvetna om att varje fastighet eller byggnation är unik och vi är lyhörda för våra kunders skiftande behov.