Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt,
hållbart och med stort engagemang.

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle utgår från vår långsiktighet. Att vara en fastighetsägare med evighetsperspektiv på ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan – såsom energianvändning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kort om Genova

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.
Läs mer

Investor Relations

Genova publicerar finansiell information för att du som aktieägare, analytiker, investerare eller allmänt intresserad ska kunna hålla dig uppdaterad. Här kan du bland annat hitta aktiekursgraf, finansiella rapporter, pressmeddelanden och övrig bolagsinformation. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.
Gå vidare till IR

Hitta lediga objekt

Våra aktuella nyproduktionsprojekt förmedlas via HomeQ, en sida som hjälper oss att administrera köfunktion och uthyrningssystemet på ett smidigt och rättvist sätt. Vissa lägenheter förmedlas även via den allmännyttiga bostadsförmedlingen. 

Visa mer